index

Cancellation Policy a asilyn.com na ɛyɛe

Mɛyɛ dɛn atumi atwa nneɛma a wɔkrae no mu?

Tiawa! Wubetumi atwa nneɛma a wɔkra no mu ansa na wɔde amena. Frɛ yɛn kɛkɛ!.

Mɛyɛ dɛn atumi atwa yɛn ntade a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ no mu.
Ɛsɛ sɛ wɔtwa ntade a wɔahyɛ da ayɛ ho adesrɛ mu ansa na atade no akɔ akɔyɛ ntade a wɔahyɛ da ayɛ. Mpɛn pii no, customization ba da koro wɔ bere a wɔde ahyɛde no ama akyi. Sɛ wɔyɛ atade no sɛnea wɔpɛ wie a, wontumi ntwa mu.

Mɛyɛ dɛn atumi atwa sankɔhwɛ mu?
Wosesaa w’adwene? Ma yɛn frɛ kɛkɛ na yɛbɛyɛ ama wo!

Ntease bɛn nti na wɔbɛpow me cancellation no?
Mpɛn pii no, yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yebedi wo abisade ahorow a ɛne sɛ wobɛtwa mu nyinaa ho dwuma. Nanso sɛ wɔasesa wo ntade dedaw na wɔde amena a, yɛrentumi ntwa wo krataa no mu. Yɛsrɛ sɛ di nna a wɔde twaa mu no akyi.

So metumi atwa nneɛma a wɔkra no mu bere a wɔde ade no amena awie no.
Oops, yɛpa wo kyɛw sɛ wɔde atade no mena wie a, wontumi ntwa mu. Yɛsrɛ sɛ di sanba ho nhyehyɛe no akyi.

Wɔ COD orders ho no, so metumi ahwɛ order no ansa na matua sika no.

Yɛpa wo kyɛw, yɛn ani nnye eyi ho. Yɛsrɛ sɛ tua yɛn delivery guy no kan na afei sɛ biribi nti w’ani nnye atade no ho a, di returns’ policy no akyi.

Sika a Wɔsan De Ma Ho Nhyehyɛe a asilyn.com na ɛyɛe

Yɛnsan mfa sika no mma bere a wɔde ade no asan aba no, wɔayɛ coupon code a adetɔfo no betumi de adi dwuma daakye.

Nsɛm a ɛfa nneɛma a enni hɔ anaasɛ ɔsom ho haw ho:

  • Sɛ ade a wɔde kɔma sɛ wɔmfa nsi ananmu no nni hɔ a, yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛma wo akwan foforo a eye sen biara, nanso awiei koraa no, adetɔfo a wɔpaw wɔn no bɛyɛ nea etwa to
  • Sɛ yɛn na yɛasi ahyɛde no so dua na ahyɛde no ntumi mfa ade no nkɔ bere ano a, ɛnde sɛ adetɔfo no hwehwɛ a, yɛsan de sika ma adetɔfo no
  • Wɔbɛma 100% refund sɛ product no nni hɔ anaasɛ vendor no ntumi mfa nneɛma no nkɔ a
  • Wɔ courier products ho no, Sɛ address a wɔde bɛkɔ no wɔ service area no akyi a, ɛnde 100% pɛ na wɔbɛsan de ama.