index

NKYERƐKYERƐMU

Asilyn India na ɛhwɛ wɛbsaet yi so. Wɔ wɛbsaet no nyinaa so no, nsɛmfua “yɛn”, “yɛn” ne “yɛn” kyerɛ Asilyn India. Asilyn India de wɛbsaet yi, a nsɛm, nnwinnade ne nnwuma a ɛwɔ wɛbsaet yi so nyinaa ka ho ma wo, nea ɔde di dwuma no, a ɛnyɛ sɛ wugye nsɛm, nhyehyɛe, nhyehyɛe ne amanneɛbɔ a wɔaka ho asɛm wɔ ha no nyinaa tom.

Sɛ wokɔ yɛn wɛbsaet no so na/anaasɛ wotɔ biribi fi yɛn hɔ a, ɛkyerɛ sɛ wode wo ho hyɛ yɛn “Ɔsom” no mu na woapene so sɛ wobɛkyekyere wo ho wɔ nhyehyɛe ne nhyehyɛe a edidi so yi (“Ɔsom ho Nsɛm”, “Nhyehyɛe”), a saa nhyehyɛe ne nhyehyɛe foforo no ka ho a wɔatwe adwene asi so wɔ ha ne/anaasɛ wobetumi anya denam hyperlink so. Saa Dwumadie Mmara yi fa wɔn a wɔde wɛbsaet no di dwuma nyinaa ho, a wɔn a wɔde di dwuma a wɔyɛ browser, adetɔn, adetɔfo, aguadifo, ne/anaasɛ wɔde nneɛma bi ma a anohyeto biara nni ho ka ho.

Yɛsrɛ sɛ kenkan Ɔsom Ho Mmara yi yiye ansa na woakɔ yɛn wɛbsaet hɔ anaa wode adi dwuma. Sɛ wokɔ wɛbsaet no fã biara anaa wode di dwuma a, ɛkyerɛ sɛ woapene so sɛ wobɛkyekyere saa Mmara yi. Sɛ woampene apam yi mu nsɛm ne nsɛm nyinaa so a, ɛnde worentumi nkɔ wɛbsaet no so anaasɛ worentumi mfa nnwuma biara nni dwuma. Sɛ wobu Ɔsom Ho Mmara yi sɛ ɛyɛ ade a wɔde ma a, ɛda adi pefee sɛ gye a wobegye atom no yɛ Ɔsom Mmara yi nkutoo.

Nneɛma foforo anaa nnwinnade foforo biara a wɔde bɛka sotɔɔ a ɛwɔ hɔ mprempren no ho no nso bɛhyɛ Ɔsom Ho Mmara no ase. Wubetumi ahwɛ Ɔsom Ho Mmara no fã a ɛyɛ foforo sen biara no mu bere biara wɔ kratafa yi so. Yɛwɔ hokwan sɛ yɛyɛ Ɔsom Mmara yi fã biara foforo, yɛsesa anaa yɛsesa denam nsɛm foforo ne/anaasɛ nsakrae a yɛde bɛto yɛn wɛbsaet no so. Ɛyɛ w’asɛyɛde sɛ wobɛhwɛ kratafa yi bere ne bere mu ahwɛ sɛ nsakrae bi aba anaa. Sɛ wokɔ so de wɛbsaet no di dwuma anaasɛ wokɔ so wɔ nsakrae biara a wode akɔto hɔ akyi a, ɛkyerɛ sɛ woagye saa nsakrae no atom.

Yɛn sotɔɔ no wɔ Shopify Inc. Wɔde intanɛt so e-commerce platform a ɛma yetumi tɔn yɛn nneɛma ne yɛn nnwuma ma wo ma yɛn.

NKYEKYƐMU 1 - ONLINE STORE NSƐM

Sɛ wopene Ɔsom Ho Mmara yi so a, ɛkyerɛ sɛ anyɛ yiye koraa no, woadi mfe a woadi wɔ wo mantam anaa mantam a wote mu no mu, anaasɛ woadi mfe a woadi wɔ wo mantam anaa mantam a wote mu no mu na woama yɛn pene ma wɔn a wɔhwɛ wo nkumaa no mu biara kwan ma wɔmfa wɛbsaet yi nni dwuma.

Worentumi mfa yɛn nneɛma nni dwuma wɔ atirimpɔw biara a mmara mma ho kwan anaasɛ wɔmma ho kwan na saa ara nso na worentumi, wɔ Ɔsom no a wode redi dwuma mu no, mmu mmara biara a ɛwɔ wo tumidi mu (a mmara a ɛfa akyerɛwfo hokwan ho ka ho nanso ɛnyɛ ne nyinaa).

Ɛnsɛ sɛ wode nwansena anaa mmoawa anaa mmara biara a ɛsɛe ade kɔ.

Sɛ wobu Mmara no mu biara so anaasɛ wobu so a, ɛbɛma wɔagyae wo Nnwuma no ntɛm ara.

NKYEKYƐMU 2 - NSƐM A ƐFA NSƐM HO

Yɛwɔ hokwan sɛ yɛpow ɔsom a yɛde ma obiara esiane biribiara nti bere biara.

Wote aseɛ sɛ wo nsɛm (a credit card ho nsɛm nka ho), wɔbɛtumi de akɔ baabi foforɔ a wɔmfa encryption biara nka ho na ɛfa (a) wɔde bɛfa network ahodoɔ so; ne (b) nsakraeɛ a ɛbɛma ɛne mfiridwuma ho ahwehwɛdeɛ a ɛfa ntwamutam anaa mfiri a ɛka bom ho no ahyia na ayɛ nsakraeɛ. Wɔde credit card ho nsɛm sie bere nyinaa bere a wɔde rekɔma afoforo wɔ network ahorow so no.

Wopene so sɛ worensan nyɛ, worennyɛ nsɛso, nkyerɛw, ntɔn, nsan ntɔn anaa woremfa Ɔsom no fã biara nni dwuma, Ɔsom no a wode bedi dwuma, anaasɛ worenkɔ Ɔsom no anaa nkitahodi biara a ɛwɔ wɛbsaet a wɔnam so de ɔsom no ma no so, a yennyaa ho kwan a yɛakyerɛw .

Wɔde nsɛmti a wɔde adi dwuma wɔ apam yi mu no aka ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ mmerɛw nkutoo na ɛrensi Mmara yi ano anaasɛ ɛrenka Mmara yi wɔ ɔkwan foforo so.

NKYEKYƐMU 3 - NKYERƐKYERƐMU A ƐYƐ PƐPƐPƐ, NE NE NE BERƐ MU

Sɛ nsɛm a wɔde ama wɔ wɛbsaet yi so no nyɛ nokware, edi mũ anaasɛ ɛnyɛ nea ɛwɔ hɔ mprempren a, ɛnyɛ yɛn asɛyɛde. Wɔde nsɛm a ɛwɔ wɛbsaet yi so no ama nsɛm a ɛfa nnipa nyinaa ho nkutoo na ɛnsɛ sɛ wɔde wɔn ho to so anaasɛ wɔde di dwuma sɛ nea wogyina so si gyinae nkutoo a wonhwehwɛ nsɛm fibea atitiriw, ɛyɛ nokware, edi mũ anaasɛ ɛyɛ ne bere mu de mu. Ahotoso biara a wode bɛto nsɛm a ɛwɔ wɛbsaet yi so no yɛ w’ankasa asiane.

Ebia abakɔsɛm mu nsɛm bi wɔ wɛbsaet yi so. Abakɔsɛm ho nsɛm, ɛho hia sɛ, ɛnyɛ nea ɛwɔ hɔ mprempren na wɔde ama sɛ wobɛhwɛ nkutoo. Yɛwɔ hokwan sɛ yɛsesa nsɛm a ɛwɔ wɛbsaet yi so bere biara, nanso ɛnyɛ yɛn asɛyɛde sɛ yɛma nsɛm biara a ɛwɔ yɛn wɛbsaet no so no yɛ foforo. Wopene so sɛ ɛyɛ w’asɛyɛde sɛ wobɛhwɛ nsakrae a aba yɛn wɛbsaet no so.

NKYEKYƐMU 4 - NSƐM A WƆYƐ WƆ ADWUMA NE BO HO

Yɛn nneɛma bo betumi asesa a yɛmmɔ yɛn amanneɛ.

Yɛwɔ hokwan bere biara sɛ yɛsesa anaa yegyae Ɔsom no (anaa ne fã biara anaa emu nsɛm) a yɛmmɔ yɛn amanneɛ bere biara.

Yɛrenni asodi biara mma wo anaa obi foforo biara wɔ nsakrae biara, bo a wɔbɛsakra, Ɔsom no a wobegyae anaa wɔagyae no ho.

NKYEKYƐMU 5 - NNƐM ANAA NHYEHYƐEƐ (sɛ ɛfata a) .

Ebia wobetumi anya nneɛma anaa nnwuma bi wɔ Intanɛt so nkutoo denam wɛbsaet no so. Ebia saa nneɛma anaa nnwuma yi dodow sua na wobetumi asan de aba anaasɛ wɔbɛsesa sɛnea yɛn Sanba Ho Nhyehyɛe no kyerɛ nkutoo.

Yɛabɔ mmɔden biara sɛ yɛbɛda yɛn nneɛma kɔla ne mfonini a epue wɔ sotɔɔ no mu adi pɛpɛɛpɛ sɛnea yebetumi. Yɛrentumi nhyɛ bɔ sɛ wo kɔmputa monitor no kɔla biara a ɛbɛda adi no bɛyɛ pɛpɛɛpɛ.

Yɛwɔ hokwan, nanso ɛnyɛ yɛn asɛyɛde sɛ yɛto yɛn nneɛma anaa Nnwuma a yɛtɔn no ano hye ma onipa biara, asasesin biara anaa tumidi biara. Yebetumi de hokwan yi adi dwuma wɔ asɛm biara mu. Yɛwɔ hokwan sɛ yɛto nneɛma anaa nnwuma biara a yɛde ma no dodow ano hye. Nneɛma anaa nneɛma bo ho nkyerɛkyerɛmu nyinaa betumi asesa bere biara a yɛmmɔ amanneɛ, sɛnea yɛn ankasa pɛ. Yɛwɔ hokwan sɛ yegyae nneɛma biara a yɛyɛ bere biara. Ade anaa dwumadie biara a wɔde bɛma wɔ wɛbsaet yi so no nyɛ kwa wɔ baabi a wɔabara.

Yɛnhyɛ bɔ sɛ nneɛma, dwumadie, nsɛm, anaa nneɛma foforɔ biara a woatɔ anaa woanya no yiedie bɛyɛ nea wohwɛ kwan, anaasɛ wɔbɛsiesie mfomsoɔ biara a ɛwɔ Ɔsom no mu.

NKYEKYƐMU 6 - AKWANKYERƐ NE AKWANKYERƐ HO NKYERƐKYERƐMU

Yɛwɔ hokwan sɛ yɛpow biribiara a wode bɛkra yɛn. Yebetumi, sɛnea yɛn ankasa pɛ no, ahyɛ dodow a yɛtɔ ma onipa biara, ofie biara anaa nea wɔkra no ano hye anaasɛ yɛbɛtwa mu. Ebia anohyeto ahorow yi bi ne nneɛma a adetɔfo akontaabu koro no ara de ma anaasɛ wɔ ase, credit card koro no ara, ne/anaasɛ nneɛma a wɔkra a wɔde address koro no ara a wɔde tua ho ka ne/anaasɛ nneɛma a wɔde mena di dwuma. Sɛ ɛba sɛ yɛyɛ nsakrae wɔ adekra bi mu anaasɛ yɛtwa mu a, yebetumi abɔ mmɔden sɛ yɛbɛbɔ wo amanneɛ denam e‐mail ne/anaasɛ sikatua address/telefon nɔma a wɔde mae bere a wɔkraa no no so. Yɛwɔ hokwan sɛ yɛto ahyɛde ahorow a, wɔ yɛn nkutoo adwene mu no, ɛte sɛ nea wɔn a wɔtɔn, wɔn a wɔtɔn nneɛma anaa wɔn a wɔkyekyɛ na wɔde ma no ano hye anaasɛ yɛbara.

Wopene so sɛ wode adetɔ ne akontaabu ho nsɛm a ɛwɔ hɔ mprempren, edi mũ na ɛyɛ nokware bɛma wɔ nneɛma a woatɔ wɔ yɛn sotɔɔ mu nyinaa ho. Wopene so sɛ wobɛma wo akontaabu ne nsɛm afoforo ayɛ foforo ntɛm ara, a wo email address ne credit card nɔma ne nna a ɛbɛba awiei ka ho, sɛnea ɛbɛyɛ a yebetumi awie wo nnwuma na yɛne wo adi nkitaho sɛnea ɛho hia.

Sɛ wopɛ nsɛm pii a, yɛsrɛ wo hwɛ yɛn Returns Policy no mu.

NKYEKYƐMU 7 - NNWUMA A WƆYƐ YIYE

Yebetumi ama wo kwan ma woanya nnwinnade foforo a yɛnhwɛ so anaasɛ yenni so tumi anaasɛ yɛmfa nsɛm biara nka ho.

Wogye tom na wopene so sɛ yɛma wo kwan ma wonya nnwinnade a ɛtete saa ”sɛnea ɛte” ne “sɛnea ɛwɔ hɔ” a yɛmfa ho adansedi, gyinabea anaa tebea biara biara nni ho na yennye nkamfo biara. Yɛrennya asodi biara a efi nnwinnade a afoforo a wopɛ a wode bedi dwuma no mu aba anaasɛ ɛfa ho.

Nnwinnade biara a wobɛpaw a wode ma denam wɛbsaet no so a wode bedi dwuma no yɛ w’ankasa asiane ne w’apɛde koraa na ɛsɛ sɛ wohwɛ hu sɛ wunim na wopene nsɛm a wɔde nnwinnade a obi foforo a ɛfa ho no de ma no so na wopene so.

Yebetumi nso, daakye, de nnwuma foforo ne/anaasɛ nneɛma foforo ama denam wɛbsaet no so (a nea ɛka ho ne, nnwinnade ne nneɛma foforo a wɔayi no adi). Nneɛma foforo ne/anaasɛ nnwuma foforo a ɛte saa no nso bɛhyɛ Ɔsom Ho Mmara yi ase.

NKYEKYƐMU 8 - NKYEKYƐMU A ƐTO SO ABIƐSA

Ebia nneɛma bi, nneɛma ne nnwuma a ɛnam yɛn Dwumadi no so nya no bi ne nneɛma a efi nnipa foforo hɔ.

Ebia afoforo link ahorow a ɛwɔ wɛbsaet yi so no bɛkyerɛ wo kwan akɔ wɛbsaet ahorow a wɔne yɛn nni abusuabɔ so. Yɛnnyɛ asɛdeɛ sɛ yɛbɛhwehwɛ mu anaa yɛbɛsɔ emu nsɛm no mu anaa yɛahwɛ sɛ ɛyɛ nokware na yɛmma ho kwan na yɛrennya asodie anaa asɛdeɛ biara wɔ nnipa foforɔ nneɛma anaa wɛbsaet biara ho, anaa nneɛma foforɔ biara, nneɛma, anaa dwumadie foforɔ biara a nnipa foforɔ yɛ ho.

Yɛnnni asodie biara wɔ ɔhaw anaa ɔsɛeɛ biara a ɛfa nneɛma, dwumadie, nneɛma, nneɛma a ɛwɔ mu, anaa nnwuma foforɔ biara a yɛayɛ wɔ wɛbsaet foforɔ biara ho a yɛbɛtɔ anaa yɛde adi dwuma no ho. Yɛsrɛ sɛ hwɛ obi a ɔto so abiɛsa no nhyehyɛe ne ne nneyɛe mu yiye na hwɛ hu sɛ wote ase ansa na wode wo ho ahyɛ asɛm biara mu. Ɛsɛ sɛ wɔde anwiinwii, nsɛm a wɔka, nsɛm a ɛhaw adwene, anaa nsɛmmisa a ɛfa nneɛma a wɔde di dwuma wɔ nnipa foforo ho no kɔma obi foforo.

NKYEKYƐMU 9 - NSƐM A WƆDE DI DWUMA, NKYERƐKYERƐMU NE NKYERƐKYERƐMU AFOFORO

Sɛ, wɔ yɛn abisadeɛ so no, wode nsɛm pɔtee bi a wɔde bɛmena (sɛ nhwɛsoɔ no, akansiɛ mu nsɛm) mena anaasɛ woanbisa adesrɛ biara mfi yɛn hɔ a, wode adebɔ ho adwene, nyansahyɛ, nsusuiɛ, nhyehyɛeɛ, anaa nneɛma foforɔ mena, sɛ ɛyɛ intanɛt so, ɛnam email so, ɛnam postal mail so, anaa ɔkwan foforɔ so (wɔka bom yɛ ‘nsɛm’), wopene so sɛ, bere biara, yebetumi asiesie, akyerɛw, atintim, akyekyɛ, akyerɛ ase na yɛde nsɛm biara a wode bɛmena yɛn no adi dwuma wɔ ɔkwan foforo so a anohyeto biara nni ho. Ɛnyɛ yɛn na yɛrennya asɛyɛde biara (1) sɛ yɛde nsɛm biara a yɛbɛka no bɛto kokoam; (2) sɛ wobetua akatua wɔ nsɛm biara a wɔka ho; anaa (3) sɛ wobebua nsɛm biara a wɔka.

Yebetumi, nanso yenni asɛyɛde biara sɛ, yɛbɛhwɛ, asiesie anaa yeyi nneɛma a yehu sɛ ɛyɛ nea mmara mma ho kwan, ɛyɛ abufuw, ɛyɛ ahunahuna, ɛyɛ ahohorabɔ, ɛyɛ ahohorabɔ, nguamansɛm, ɛyɛ abofono anaasɛ ɛyɛ nea wɔkasa tia wɔ ɔkwan foforo so anaasɛ ɛto ɔfã biara adwene mu agyapade anaa Ɔsom Ho Mmara yi so .

Wopene so sɛ wo nsɛm no rensɛe hokwan biara a obi foforo wɔ, a nea ɛka ho ne hokwan a obi wɔ sɛ ɔkyerɛw nneɛma, aguadi agyiraehyɛde, kokoam nsɛm, nipasu anaa hokwan foforo a obi wɔ. Wopene so bio sɛ ​​wo nsɛm no renkura nsɛm a ɛyɛ abususɛm anaa nea mmara mma ho kwan, ɛyɛ ayayade anaa nea ɛyɛ abofono, anaasɛ kɔmputa so mmoawa anaa malware foforo biara a ebetumi aka Ɔsom no anaa wɛbsaet biara a ɛfa ho no dwumadi wɔ ɔkwan biara so. Worentumi mfa e‐mail address a ɛnyɛ nokware nni dwuma, wobɛyɛ wo ho sɛ obi a ɛnyɛ wo ho, anaasɛ worenfa ɔkwan foforo so nnaadaa yɛn anaa nnipa foforo wɔ baabi a nsɛm biara fi bae no ho. Wo nkutoo na wowɔ nsɛm biara a wobɛka ne sɛnea ɛyɛ nokware no ho asodi. Yɛmfa asodi biara nto yɛn ho so na yɛmfa asodi biara nto yɛn ho so wɔ nsɛm biara a wo anaa obi foforo biara de bɛto hɔ no ho.

NKYEKYƐMU 10 - ANKORANKORO HO NKYERƐKYERƐMU

Yɛn Kokoam Nsɛm Ho Mmara na ɛkyerɛ sɛnea wode w’ankasa wo ho nsɛm fa sotɔɔ no so bɛmena. Sɛ wopɛ sɛ wohwɛ yɛn Privacy Policy no a.

NKYEKYƐMU 11 - MFOMSOƆ, NKYERƐKYERƐMU NE NKYERƐKYERƐMU

Ɛtɔ mmere bi a, nsɛm bi betumi aba yɛn wɛbsaet no so anaa Ɔsom no mu a ɛwɔ mfomso a ɛwɔ nkyerɛwee mu, ɛnyɛ nokware anaasɛ wɔayi afi mu a ebetumi afa nneɛma ho nkyerɛkyerɛmu, ne bo, nsɛm a wɔde hyɛ nkuran, nea wɔde ma, nneɛma a wɔde mena ho ka, bere a wɔde fa ne sɛnea ɛwɔ hɔ ho. Yɛwɔ hokwan sɛ yɛsiesie mfomsoɔ, mfomsoɔ anaa nsɛm a wɔayi afiri mu biara, na yɛsesa anaa yɛsesa nsɛm anaa yɛtwa nneɛma a wɔkra mu sɛ nsɛm biara a ɛwɔ Ɔsom no mu anaa wɛbsaet biara a ɛfa ho no nyɛ nokware bere biara a yɛmmɔ yɛn amanneɛ ansa (a bere a wode wo krataa no akɔma akyi ka ho) .

Yɛnnyɛ asɛdeɛ biara sɛ yɛbɛma nsɛm a ɛwɔ Ɔsom no mu anaa wɛbsaet biara a ɛfa ho no ayɛ foforɔ, ayɛ nsakraeɛ anaa yɛbɛma emu ada hɔ, a anohyetoɔ biara nni ho, boɔ ho nsɛm ka ho, gye sɛ mmara hwehwɛ. Ɛnsɛ sɛ wɔfa da biara a wɔakyerɛ sɛ wɔde bɛma wɔ Ɔsom no mu anaa wɛbsaet biara a ɛfa ho so, de kyerɛ sɛ wɔayɛ nsakrae anaa wɔayɛ nsɛm a ɛwɔ Ɔsom no mu anaa wɛbsaet biara a ɛfa ho no nyinaa.

NKYEKYƐMU 12 - NKYERƐKYERƐMU A WƆABARA

Wɔ bara a wɔabara afoforo sɛnea wɔakyerɛ wɔ Ɔsom Ho Mmara no mu akyi no, wɔabara wo sɛ wode wɛbsaet no anaa emu nsɛm bedi dwuma: (a) atirimpɔw biara a mmara mma ho kwan; (b) sɛ wɔbɛsrɛ afoforo sɛ wɔnyɛ anaa wɔmfa wɔn ho nhyɛ nneyɛe biara a mmara mma ho kwan mu; (c) sɛ wɔbɛbu amanaman ntam, aban, ɔmantam anaa ɔman no mmara, mmara, mmara, anaa mpɔtam hɔ mmara biara so; (d) sɛ yɛbɛto yɛn adwene mu agyapadeɛ hokwan anaa afoforo adwene mu agyapadeɛ hokwan so anaa yɛabu so; (e) sɛ wɔbɛhaw, ayɛ wɔn ayayade, wɔbɛbɔ wɔn ahohora, wɔbɛpira wɔn, wɔbɛsɛe wɔn din, wɔbɛbɔ wɔn ho ban, wɔbɛbɔ wɔn animtiaa, wɔbɛbɔ hu, anaa wɔbɛyɛ nyiyim a egyina ɔbarima ne ɔbea nna, nna ho akɔnnɔ, nyamesom, abusuakuw, abusuakuw, mfe a wɔadi, ɔman a wofi mu, anaa dɛmdi so; (f) sɛ wɔde nsɛm a ɛnyɛ nokware anaa ɛdaadaa amena; (g) sɛ wode virus anaa koodu bɔne foforo biara a wɔde bedi dwuma anaa wɔde bedi dwuma wɔ ɔkwan biara so a ɛbɛka Ɔsom no anaa wɛbsaet biara a ɛfa ho, wɛbsaet afoforo, anaa Intanɛt dwumadi anaa dwumadi so akɔ so anaasɛ wode bɛkɔ; (h) sɛ wɔbɛboaboa afoforo ho nsɛm ano anaa wɔadi wɔn akyi; (i) sɛ wobɛfa spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, anaa scrape; (j) wɔ atirimpɔw biara a ɛyɛ abofono anaa ɔbrasɛe ho; anaa (k) sɛ wobɛtwetwe anaa wobɛkwati Ɔsom no anaa wɛbsaet biara a ɛfa ho, wɛbsaet afoforo, anaa Intanɛt no ahobammɔ ho nhyehyɛe. Yɛwɔ hokwan sɛ yegyae Ɔsom no anaa wɛbsaet biara a ɛfa ho a wode bedi dwuma no esiane sɛ woabu dwumadie a wɔabara no mu biara so nti.

NKYEKYƐMU 13 - AKWANKYERƐ A ƐFA WARRANTI HO; ANOHYƐDEƐ A ƐWƆ ASƐDEƐ HO

Yɛnhyɛ bɔ, yennyina hɔ mma anaa yɛnhyɛ bɔ sɛ yɛn som a wode bedi dwuma no bɛyɛ nea biribiara ntwitware mu, ɛyɛ ne bere mu de, ahobammɔ wom anaasɛ mfomso biara nni ho.

Yɛnhyɛ bɔ sɛ nea ebetumi afi ɔsom adwuma no a wɔde bedi dwuma mu aba no bɛyɛ nokware anaasɛ wotumi de ho to so.

Wopene so sɛ bere ne bere mu no yebetumi ayi ɔsom no afi hɔ bere a enni ano anaasɛ yɛbɛtwa ɔsom no mu bere biara, a yɛmmɔ wo amanneɛ.

Wopene so pefee sɛ ɔsom adwuma no a wode bedi dwuma, anaasɛ wuntumi mfa nni dwuma no yɛ wo nkutoo na asiane wom. Wɔde ɔsom no ne nneɛma ne nnwuma a wɔde ama wo nyinaa denam ɔsom no so (gye sɛ yɛaka no pefee) wɔde ama ‘sɛnea ɛte’ ne ‘sɛnea ɛwɔ hɔ’ sɛ wode bedi dwuma, a enni gyinabea biara, ahotoso anaa tebea biara, a wɔada no adi anaasɛ a wɔakyerɛ, a nea ɛka ho ne warranty anaa tebea horow a wɔakyerɛ nyinaa a ɛfa aguadi ho, aguadi mu su pa, ɛfata ma atirimpɔw pɔtee bi, ɛtra hɔ kyɛ, abodin, ne mmara so bu.

Wɔ tebea biara mu no, Asilyn India, yɛn akwankyerɛfo, mpanyimfo, adwumayɛfo, yɛn a wɔka yɛn ho, ananmusifo, adwumayɛfo, adwumayɛfo a wɔreyɛ adwuma wɔ hɔ, wɔn a wɔde nneɛma ma, wɔn a wɔde nnwuma ma anaa wɔn a wɔma tumi krataa no rennya asodi biara wɔ opira, adehwere, asɛm biara a wɔka, anaasɛ tẽẽ, nea ɛnteɛ, nea ɛbae ara kwa, asotwe, soronko, . anaasɛ ɔhaw biara a efi mu ba, a nea ɛka ho ne, a anohyeto biara nni ho mfaso a wɔahwere, sika a wɔhwere, sikakorabea a wɔhwere, data a wɔhwere, ɛka a wɔbɔ wɔ nneɛma a wɔde besi ananmu, anaa ɔsɛe biara a ɛte saa, sɛ́ egyina apam, mfomso (a anibiannaso ka ho), asodi a emu yɛ den anaa ɔkwan foforo so, a efi mu ba wo dwumadie no biara a wode bedi dwuma anaa nneɛma biara a woatɔ denam dwumadie no so, anaasɛ asɛm foforɔ biara a ɛfa ɔkwan biara so a ɛfa dwumadie no anaa adeɛ biara a wode bedi dwuma ho, a mfomsoɔ anaa nneɛma biara a wɔayi afiri mu wɔ emu biara mu ka ho, nanso ɛnyɛ ne nyinaa, anaa adehwere anaa ɔsɛe biara a ɛba esiane ɔsom adwuma no anaa nneɛma biara (anaa nneɛma) a wɔde akɔma, wɔde amena, anaa wɔde ama wɔ ɔkwan foforo so denam ɔsom no so nti, sɛ wɔkamfo kyerɛ sɛ ebetumi aba mpo a. Esiane sɛ aman anaa tumidi ahorow bi mma kwan mma wɔmfa asodi a efi mu ba anaa nea ɛbae wɔ akwanhyia mu no mfi mu anaasɛ wɔmfa anohyeto mma nti, wɔ aman anaa tumidi ahorow a ɛtete saa mu no, wɔbɛto yɛn asodi no ano hye akodu baabi a mmara ma ho kwan.

NKYEKYƐMU 14 - NKYEKYƐMU

Wopene so sɛ wobɛbɔ ka, abɔ ho ban na woakura Asilyn India ne yɛn awofo, nnwumakuw nketewa, yɛn a wɔka ho, ahokafo, mpanyimfo, akwankyerɛfo, ananmusifo, adwumayɛfo, wɔn a wɔama tumi krataa, wɔn a wɔde nnwuma ma, adwumayɛfo nketewa, wɔn a wɔde nneɛma ma, wɔn a wɔreyɛ adwuma wɔ hɔ ne adwumayɛfo a asiane biara nni ho, a asiane biara nni ho mfi asɛm biara a wɔka anaa nea wɔhwehwɛ ho, a nea ɛka ho mmaranimfo ho ka a ɛfata, a obi foforo biara tua esiane anaasɛ efi wo buu Ɔsom Ho Mmara yi so anaa nkrataa a wɔde ka ho denam nsɛm a wɔde gyina so so, anaasɛ wo bu mmara biara anaa hokwan ahorow a obi foforo wɔ nti.

NKYEKYƐMU 15 - NKYERƐKYERƐMU

Sɛ ɛba sɛ wɔkyerɛ sɛ Ɔsom Mmara yi mu nhyehyɛe biara nyɛ nea mmara mma ho kwan, enni mu anaasɛ wontumi mfa nni dwuma a, ne nyinaa mu no, wɔde saa nhyehyɛe no bedi dwuma akosi baabi a mmara a ɛwɔ hɔ ma ho kwan koraa, na wobebu ɔfã a wontumi mfa nni dwuma no sɛ wɔatwa ne Mmara a ɛwɔ hɔ yi mu Ɔsom, saa gyinaesi no rennya nhyehyɛe foforo biara a aka no mudi ne sɛnea wɔde bedi dwuma no so nkɛntɛnso.

NKYEKYƐMU 16 - NKYEKYƐMU

Asɛdeɛ ne aka a ɛwɔ afã ahodoɔ no so ansa na da a wɔde bɛtwa mu no bɛtena hɔ wɔ apam yi a wɔatwa mu no mu wɔ atirimpɔw nyinaa mu.

Saa Dwumadie ho Mmara yi di dwuma gye sɛ wo anaa yɛn na yɛbɛtwa mu na yɛagyae. Wubetumi atwa Dwumadi Ho Mmara yi mu bere biara denam yɛn a wobɛbɔ yɛn amanneɛ sɛ wompɛ sɛ wode yɛn Nnwuma no di dwuma bio, anaa bere a woagyae yɛn wɛbsaet no a wode bedi dwuma no so.

Sɛ wɔ yɛn atemmuo mu no woantumi, anaa yɛsusu sɛ woantumi anni Ɔsom Mmara yi mu nsɛm anaa nhyehyɛɛ biara so a, yɛbɛtumi nso atwa saa apam yi mu bere biara a yɛmmɔ wo amanneɛ na wobɛkɔ so atua sika a ɛsɛ sɛ wotua no nyinaa ho asodie de kɔsi da a wɔde gyae adwuma no ne nea ɛka ho; na/anaasɛ sɛnea ɛte no, ebetumi apow wo kwan ma woakɔ yɛn Nnwuma (anaa ne fã biara) so.

NKYEKYƐMU 17 - APEM NO NYINAA

Sɛ yɛamfa hokwan anaa nhyehyɛe biara a ɛwɔ Ɔsom Ho Mmara yi mu anni dwuma anaasɛ yɛamfa nni dwuma a, ɛrenkyerɛ sɛ yɛayi hokwan anaa nhyehyɛe a ɛte saa no afi hɔ.

Saa Dwumadie ho Mmara yi ne nhyehyeɛ anaa dwumadie ho mmara biara a yɛde ato wɛbsaet yi so anaa ɛfa Ɔsom no ho no yɛ apam ne nteaseɛ a ɛda wo ne yɛn ntam nyinaa na ɛkyerɛ sɛnea wode Ɔsom no bedi dwuma, na ɛsi apam, nkitahodi ne nsusuiɛ biara a woadi kan ayɛ anaa bere koro mu no ananmu , sɛ́ ɛyɛ nea wɔde ano ka anaasɛ wɔkyerɛwee, wɔ wo ne yɛn ntam (a Ɔsom Ho Mmara no nkyerɛase biara a atwam ka ho, nanso ɛnyɛ ne nyinaa).

Wɔremfa nsɛm a emu nna hɔ biara a ɛwɔ Ɔsom Ho Mmara yi nkyerɛase mu no ase ntia ɔfã a ɔhyehyɛɛ no ​​no.

NKYEKYƐMU 18 - MMRA A ƐFA MMRA HO

Saa Dwumadie ho Mmara yi ne apam ahodoɔ biara a ɛsono emu biara a yɛfa so de Nnwuma ma wo no, India mmara na ɛbɛdi so na wɔakyerɛ aseɛ sɛdeɛ ɛteɛ.

NKYEKYƐMU 19 - NSESAEƐ A ƐWƆ ADWUMA HO NHYEHYƐEƐ MU

Wubetumi ahwɛ Ɔsom Ho Mmara no fã a ɛyɛ foforo sen biara no mu bere biara wɔ kratafa yi so.

Yɛwɔ hokwan sɛ, sɛnea yɛn ankasa pɛ no, yɛyɛ Ɔsom Mmara yi fã biara foforo, sesa anaa yɛde si ananmu denam nsɛm foforo ne nsakrae a yɛde bɛto yɛn wɛbsaet no so. Ɛyɛ w’asɛyɛde sɛ wobɛhwɛ yɛn wɛbsaet hɔ bere ne bere mu ahwɛ sɛ nsakrae bi wɔ hɔ anaa. Sɛ wokɔ so de yɛn wɛbsaet anaa Ɔsom no di dwuma anaa wokɔ mu bere a wode nsakrae biara a aba Ɔsom Mmara yi mu a, ɛkyerɛ sɛ woagye saa nsakrae no atom.

NKYEKYƐMU 20 - NKYERƐKYERƐMU A ƐFA NKYERƐKYERƐMU HO

Ɛsɛ sɛ wɔde nsɛmmisa a ɛfa Ɔsom Ho Mmara no ho mena yɛn wɔ asilyn.india@gmail.com